Mobildekning i Preikestolområdet

STRAND: Både turistar og parkeringsvaktar klagar på at mobiltelefonar ikkje får dekning i området ved Preikestolhytta.