- Logisk schizofreni i Tengs-sakene

Tengs-sakene har fått en uheldig behandling av domstolene, mener jusprofessor Ståle Eskeland.