Utbyggingsplan stanses?

Protesterende beboere på Roaldsøy kan få en mektig alliert. Fylkesmannen i Rogaland vil ikke utelukke innsigelse mot reguleringsplanen for Roaldsøy Vest.