SV vil fjerne høyspentmast på Bogafjell

Sofus Kjeka i SV vil grave ned høyspentledninger på Bogafjell før området bygges ut.