Store glassmengder i hetter

Det ble funnet forholdsvis store mengder glasstøv i beslaglagte hodeplagg.