• Lima Shansab, i midten, har engasjert seg som dagravn og annet frivillig arbeid. Men norskundervisning får hun ikke, fordi hun er for gammel og ikke har fått oppholdstillatelse i Norge. Marie von Krogh

Lærelysten 19-åring trues med politiet

Alt Lima Shansab vil, er å lære norsk, men det har hun ikke krav på. Skolen truer med politiet hvis hun viser seg der igjen.