• Kommunaldirektør Halvor S. Karlsen i Stavanger finner ingen hjemmel for å nekte MC-klubben Hog Riders å bygge om og endre bruk av lokalene i Verksgata. Samme hva politiet sier. Tommy Ellingsen

Politiets råd blir avvist i kommunen

Kommunaldirektør Halvor S. Karlsen i Stavanger finner ingen hjemmel for å nekte MC-klubben Hog Riders å bygge om og endre bruk av lokalene i Verksgata. Samme hva politiet sier.