Du bestemmer

Nettstedet dubestemmer.no skal øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon.