• Debatten om buss eller trikk ble hyppig dekket i Stavanger Aftenbladet også i 1916. Pål Christensen

Bybanen vedtatt allerede i 1916

Allerede i 1916 vedtok bystyret i Stavanger å bevilge 1,4 millioner kroner til 5,4 km med trikkeskinner som skulle gå fra bydelene og til sentrum.