Motorveien ferdig asfaltert om noen uker

Asfaltering førte til store køer på motorveien.