• Austrått skole vil bli stengt ved streik. Helene Andreassen

Mulig streik for 575 ansatte i Sandnes kommune

Sandnes kommune har fått varsel om plassfratredelse for 575 medarbeidere. Ifølge rådmannen er Sandnes blant kommunene i landet som rammes hardest.