• Ved to tilfeller i januar og februar 2011 brøt han opp containere og verksted som tilhørte arbeidsgiveren og stjal en god del spesialutstyr, blant annet en undervannsbåt av typen ROV.

Stjal ubåt for å presse sjefen

En Stavanger-mann (44) mente å ha utestående lønn. Dermed begikk han innbrudd på egen arbeidsplass.