• Det er mye kjøp og salg og utveksling av dyr og egg innen rasehønsmiljøet. I den aktuelle saken i Klepp har Mattilsynet pålagt alle kontaktbesetninger om å melde fra om helsemessige avvik. Arnt Olav Klippenberg

Hobbyhøns slaktet ned for å hindre smitte i Klepp

Tre smittsomme sykdommer er påvist i en og samme hobbyhøns-besetning i Klepp, landets største fjørfe-kommune. Mattilsynet har beordret nedslakting og destruksjon av dyrene.