• Bryne får ikke gågate. Det skal fortsatt være plass til biler, men det skal skje på fotgjengernes premisser både i Storgata og her foran M44, der Revegen blir enveiskjørt. ?

Nye Bryne fikk i dag grønt lys

Politikerne hadde tirsdag ingen store innvendinger til planen for Bryne vest. Dermed vil dette skje i byen på Jæren.