• Støyen er kraftigst i de fiolette og blå områdene. Deretter følger de røde og oransje feltene. miljostatus.no

Sjekk støynivået der du bor

For første gang er det utviklet kart over soner med forskjellig støynivå i de største byområdene.