Frp: - Veldig uryddig prosess

Posisjonspolitiker Wenche Meinich — Bache, Frp, og opposisjonsleder Thor Magne Seland, H, uttaler seg begge meget kritisk til den avbrutte anbudsprosessen i forbindelse med nytt bo- og aktivitetssenter i Sandnes.