• Finst det restar etter slaget i Hafrsfjord på botnen? Det vil blant andre Siri Aavitsland, administrerande direktør ved Museum Stavanger, dagleg leiar Tor Dahle i Sparebankstiftinga SR-Bank og avdelingsdirektør for sjøfart og industri Bitten Bakke finna ut av. Jonas Harr Friestad

Arkeologane startar jakta på slaget i Hafrsfjord

Ei pengegåve frå Sparebankstiftinga SR-Bank gjer at arkeologane til hausten kan starta arbeidet med å finna spor etter slaget i Hafrsfjord. Funna kan bli sensasjonelle.