• En ny reguleringsplan skal legge til rett for ny parkeringsplass ved Varhaug kyrkje på Odland. Ukjent

Gravplass faller ikke i god jord

En ny parkeringsplass ved Varhaug kyrkje faller ikke i like god jord blant alle grunneierne. Men Fylkesmannen gir kommunen medhold.