• Det er en fabrikk, men det er lagt vekt på å skape både gode oppholdsrom og uterom. Geir Sveen

Fabrikk fikk byggeskikkpris i Hå

Juryen vurderte både hus og hytter og en barnehage, men dette industribygget får Hå kommunes aller første byggeskikkpris.