Thomas (9) og mor bruker tegn og tale

Thomas Njærheim (9) fra Sandnes er blant 3000 barn og unge i Norge som er hørselshemmet. Mamma Jorunn Skjørestad lærer tegnspråk på sjette året for å kommunisere bedre med sønnen sin.