• Joar Løvik Njølstad føler seg dårlig behandlet av NRK etter at han fikk purregebyr på en regning han fikk beskjed om ikke å betale. Joar Løvik Njølstad

Lisenskrøll

Joar Løvik Njølstad fikk beskjed om å vente med å betale lisensavgiften, likevel fikk han purregebyr fra NRK.