• Ordfører Stanley Wirak vil lytte til foreldrene når det gjelder nye skolekretsgrenser. Tor Gunnar Tollaksen

Wirak: - Dette er ingen sparetiltak

— Dette er ikke noe vi skal tre ned over hodene på folk. Vi skal ha foreldrene med, lover ordfører Stanley Wirak.