• Rosa Cam, Alison Gerbasi, Mahmut Ergin og Reidun Kjølstad føler seg forfulgt og jaget vekk fra sine arbeidsplasser på Torget. Jonas Haarr Friestad

– Vil Stavanger ha et spøkelsestorg?

– Vi gjør vårt for å skape liv på Torget. Ønsker Stavanger et spøkelsestorg, spør fire av de gjenværende torghandlerne i Stavanger