• I dette området på Tastarustå er det planlagt 110 selvbyggerboliger Jarlle Aasland

Arkitekter vil stanse bygging av billige boliger

I november i fjor vedtok Stavanger-politikerne et pilotprosjekt som vil gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. Men nå setter arkitektbedriftene foten ned.