• Gerd Helen Bø og mannen Tor-Inge Bråtveit vender heim med juletreet. I bakgrunnen ser ein huset kor årets pinnekjøt er i ferd med å bli røykt. Bakarst sit Marta Bråtveit som dei skal feira jul saman med. Torstein Lillevik

Jul utan kjøpesenter

For Gerd Helen Bø og Tor-Inge Bråtveit på Valskår er ordet kvadrat først og fremst ein geometrisk figur. Dei skyr nemleg kjøpepress og kjøpesenter.