Bellona: - Uheldig at Norge ikke holder følge

Bellona tror det vil legges til rette for gassdrevne ferger, og at det vil komme flere i nær fremtid.