• Hans E. H. Jacobsen

NorDan omplasserer 30 på Moi

Isolerglassavdelingen i NorDans vindusfabrikk på Moi blir avviklet i løpet av året. De 30 på avdelingen skal i stedet lage flere vinduer.