Bare to på søkerlisten

Konstituert politimester Hans Vik og politistasjonssjef i Sandnes, Odd Tveit Jørgensen, er de eneste på søkerlisten til stillingen som politimester i Rogaland politidistrikt.