Usynlig «tyv» på Bryne

Det var ingen tyver, men vinden som i løpet av helgen «brøt seg inn» i et verksted på Håland industriområde på Bryne.