• Denne fjellskjæringen skal dreneres for å forhindre nye ras. Hans E.H. Jacobsen

Rasfjell skal dreneres

Det enkleste er gjerne det beste: Å drenere vann for å hindre nye ras over E 39 i Skjebadalen