• Det planlagte kollektivfeltet i Revheimsveien vil gå tett inntil Revheim skole og speiderhuset (i bakgrunnen). - En flott anledning til å rive både skolen og speiderhuset og bygge en ny og større skolebygning som kan romme frivillige organisasjoner, sier daglig leder Ivar Anton Nøttestad i Madlaspeiderne. Fredrik Refvem

- Riv Revheim skole

— Bygg nytt, bygg stort og bygg med tanke på flerbruk, oppfordrer Ivar Anton Nøttestad i Madlaspeiderne. Lederen av oppvekststyret vil regne på det.