• Befolkningsveksten på Nord-Jæren og økende trafikkproblemer på motorveien tilsier at kommunikasjonen over Høgsfjorden bør opprettholdes for å kanalisere sørgående trafikk utenom motorveien, mener Forsand. Jon Ingemundsen

Nytt håp for Høgsfjordferja

Etter møte med fylkessamferdselsjefen har Forsand fått fornyet håpet om å beholde Høgsfjordferja.