• Stangelandsåna skal renses. Her fra utløpet i Vågen. Fredrik Refvem

Enstemmig om rensing

Et enstemmig utvalg for tekniske saker vedtok onsdag rådmannens innstilling om Stangelandsåna.