• Lesesenteret meiner at kartleggingsprøvane på barneskulen ikkje kan nyttast for å samanlikna undervisinga på skular. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kritisk til bruk av kartleggingsprøvar

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger kritiserer bruken av Utdanningsdirektoratet sine kartleggingsprøvar i lesing.