• Avinor har gjort funn av moderate mengder av det kreftframkallende stoffet PFOS på det gamle brannøvingsfeltet ved Stavanger lufthavn, Sola. Jon Ingemundsen

Kreftframkallende stoff i flyplass-grunnen

Avinor har gjort funn av moderate mengder av det kreftframkallende stoffet PFOS på det gamle brannøvingsfeltet ved Stavanger lufthavn, Sola.