• Jærkommunane ber jernbaneverket leggja større trykk på dobbeltspor. Frå venstre Kleppordførar Ane Mari Braut Nese, Time-ordførar Reienr Kverneland, hå-ordførar Mons Skrettingland og Eigersund-ordførar Leif Erik Egaas. Jonas Haarr Friestad

Ber om trykk på dobbeltsporet

Jæren ber om lenger perrongar på Øksnavadporten og Klepp og fortgang i dobbeltsporet.