• Hver av de to nye gassferjene har plass til 165 biler, altså 50 flere enn dagens tauferjer. Dette i kombinasjon med kortere overfartstider og tidligere avganger utgjør en så stor kapasitetsøkning at det er bedre med flere avganger kvelds- og nattestid enn en ekstraferje i rushtrafikken, ifølge Strand pendlerforening. Norled

Vil ha Tauferjer døgnet rundt

Når to nye gassferjer settes inn i Tausambandet i høst, krever lokalbefolkningen at de skal gå 24 timer i døgnet.