• - Vi er godt fornøyde med årsresultatet for 2012. All ære til de ansatte og måten de har jobbet på for å oppnå dette resultatet, sier Sola-ordfører Ole Ueland.

Sola kommune med positivt årsresultat

Med et bredt tjenestetilbud og en stram budsjettlinje viser årsresultatet for Sola kommune et netto driftsresultat på 77,9 millioner kroner.