• Statens vegvesen kan ikke akseptere at byggegrensen her mellom dagens fylkesvei 44 og M44 kjøpsenteret reduseres fra 28 til 20 meter. M44 vil ut mot veiene bygge nærmere 100 leiligheter og nytt parkeringshus i tre etasjer slik at senteret kan ta 1000 biler. Jon Ingemundsen

Her kreves plass til fire felts vei

Statens vegvesen vil ikke akseptere nye byggegrenser for den planlagte omreguleringen av M44 mot Jærens mest trafikkerte vei.