Arbeidsulykke på Moi

En arbeider ved NorDan fikk en finger i klem og ble kjørt til Flekkefjord sykehus.