• kommunesammenslåing_time_klepp_hå.pdf

5 av 10 vil forene Jæren

34 av 72 lokalpolitikere i Time, Klepp og Hå er for kommunesammenslåing på Jæren. 28 er mot, mens 10 er usikre.