Ventar regelendring for pelsdyrhald

Kor mange dyr ein bonde vinn over er svært individuelt, men eg reknar med at næringa vil måtta innfinna seg med visse regelendringar.