• Konserthuset i Stavanger risikerer dagbøter fra 1. mars, hvis ikke skattemyndighetene får p plass opplysningene om 15 utenlandske arbeidstakere som de har etterlyst.

Truer Konserthuset med dagmulkt

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) varsler Nytt Konserthus i Stavanger IKS om løpende dagbøter på 2000 kroner fra 1. mars.