• Fylkesmann Tora Aasland var på rundtur i Sandnes blant annet sammen med ordfører Stanley Wirak, Ap, i sommer. Nå har hun fortalt Wirak og Sandnes hva hun mener om byens kommuneplan. Lars Idar Waage

Krev høgverdig kollektivtilbod for Sandnes aust

Fylkesmann Tora Aasland har mykje godt å seie om kommuneplanen for Sandnes, men er klar på at utbygging for inntil 40.000 menneske i aust ikkje kjem på tale før eit høgverdig kollektivtilbod er på plass.