• E39 på Auglend har hatt en solid trafikkøkning i 2012, men ikke i desember. Kent Skibstad

Lang julefri ga trafikknedgang

Desembertallene til Vegvesenet viser en nedgang i biltrafikken på nesten 8 prosent på E39 i Auglendstunnelen.