• Pastor Aslak Tveit meiner det er viktig å vera klar over at sorga vil ta tid. Menighetsfellesskapet skal romma ulike sider ved livet, gode og vonde. Pål Christensen

Menigheten slår ring rundt familien

Sidan familien Hovda ringde og fortalde om ulukka, har menigheten på Kleppe bedehus stilt opp.