• Norge importerer stadig mer biff og annet storfekjøtt for å dekke etterspørselen. I offisielle statistikker fremgår det ikke at kjøttinnførsel gjennom grensehandel er klart større enn regulær import. Jonas Haarr Friestad

Kjøttimporten øker, tilsvarer 13 kg per hode

I tillegg til norsk kjøttproduksjon på 321.000 tonn i fjor — ble det importert over 65.000 tonn kjøtt og kjøttvarer. Minst 40.000 tonn var grensehandel.