• Marit Hølland Paulsen (KrF) vil vite mer om hvordan de fattige har det. Jonas Haarr Friestad

Stavangerpolitikerne vil gjøre mer for de fattige

De fattige i Stavanger må få bedre hjelp, mener levekårstyret, men de vet ikke helt hva som trengs.