Bemerkninger til planene i Oalsgata

Da reguleringsplanen for Oalsgata var ute på høring, kom det inn 19 merknader.