Slått ned på Vestre Platå

To bekjente tok knyttnevene fatt da de ikke kunne bli enige.